Croeso!

Siop llyfrau Cymraeg annibynnol yw Cant a mil yn ardal Mynydd Bychan yng Nghaerdydd. Dechreuodd ein busnes ym mis Mehefin 2014 ac mae wedi bod yn tyfu’n gyson oddi ar hynny gan ddenu nifer cynyddol o gwsmeriaid ffyddlon. Mae gennym stoc gynhwysfawr o lyfrau i blant, oedolion a dysgwyr y Gymraeg yn y siop ac yma ar ein gwefan.

Efallai eich bod chi wedi sylwi bod enw’r siop wedi newid yn ddiweddar! Cant a mil ydyn ni erbyn hyn i adlewyrchu’r pwyslais cryfach ar lyfrau. Mae gennym fwy na 3000 o deitlau yn y siop (a’r llyfrau newydd yn unig yw’r rheiny) ac felly roedden ni’n teimlo ei bod yn bryd neilltuo mwy o le ar gyfer y llyfrau er mwyn eu dangos ar eu gorau.

Eisiau carden?

Mae cwsmeriaid yn gyson yn canmol ein dewis gwych o gardiau Cymraeg cyfoes ac rydyn ni wrth ein bodd yn cefnogi dylunwyr o Gaerdydd a phob rhan o Gymru.

Anrhegion o Gymru

Ar ben hyn, mae dewis gwych gyda ni o anrhegion i’ch ffrindiau a’ch teulu, o fathodynnau enw, i brintiau, i gotiau brethyn vintage o felinau gwlân Cymru.

Llyfrau ail-law

Yng nghefn y siop mae gennym adran llyfrau Cymraeg ail-law. Os ydych chi’n chwilio am deitl penodol, wedi’i gyhoeddi’n ddiweddar neu hyd at ganrif neu ddwy yn ôl, cysylltwch â ni! Croeso ichi anfon neges ebost neu ffonio, ac rydyn ni bob amser yn hapus i bostio llyfrau i chi.

Dewch i’n gweld!

Mae’r siop ar Whitchurch Road yng Nghaerdydd, drws nesaf i Swyddfa’r Post. Os ydych yn dal y bws (Rhif 8, 9 neu 35) gofynnwch am ‘Dŷ’r Cwmnïau’ ac fe welwch chi’r siop gyferbyn â chi. Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Cant a mil!

Jo, Dai, Ilid, Anna, Laura ac Esther