Mae’r abacus pren hwn yn cynnwys yr wyddor Gymraeg gyda geiriau cysylltiedig ac yn dod mewn bocs dwyieithog sy’n cynnwys canllaw ynganu. Mae’n hyrwyddo llythrennedd, cydsymud llaw a llygad, cyfuno rhesymegol a sgiliau trafod mân.