Llyfr cwrs newydd wedi ei baratoi gan arholwyr ac awduron profiadol, yn darparu arolwg cynhwysfawr o’r holl sgiliau a gwybodaeth angenrheidiol ar gyfer manyleb CBAC Astudiaethau Crefyddol ar gyfer Lefel Uwch Gyfrannol Iddewiaeth. Cynhwysir adran gwestiynau ac atebion defnyddiol.

Lefel: UG   (CBAC)

Awdur: Helen Gwynne-Kinsey

Cyhoeddwr: Illuminate Publishing

Dyddiad: 2017