Canllaw astudio ac adolygu cyflawn i fyfyrwyr cwrs Bioleg Uwch Gyfrannol CBAC drwy gyfrwng y Gymraeg. Wedi’i gymeradwyo gan CBAC.

Lefel: UG (CBAC)

Awdur: Neil Roberts

Cyhoeddwr: Illuminate Publishing

Dyddiad: 2016