Ers talwm, clamp o lyfr mawr a’i dudalennau wedi’u hymylu ag aur oedd y Beibl – ac roedd angen breichiau cyhyrog i’w godi oddi ar y silff!

Mae’r llyfr hwn yn lleihau maint y Beibl a gwneud iddo fod yn fwy hygyrch i gynulleidfa gyfoes trwy ddefnyddio cartwnau a hiwmor yn ogystal â thestunau wedi’u hadnewyddu a moderneiddio. Gan gynnwys gwybodaeth am bob llyfr y Beibl, o Genesis i’r Datguddiad, mae hefyd yn cyflwyno’r cymeriadau adnabyddus ynghyd â’r holl brif ddigwyddiadau, y gwyrthiau a phob math o fanylion difyr a diddorol.

Addasiad Cymraeg o The Bible from Scratch.

Awdur: Simon Jenkins

Addasiad gan: Eleri Huws

Cyhoeddwr: Cyhoeddiadau’r Gair

Dyddiad: 2017