Mae’r cardiau fflach hyn yn ffordd wych i helpu plant i ddysgu iaith. Ceir yma 50 cerdyn, pob un â gair a llun ar y naill ochr, a’r un gair ar ben ei hun ar y llall. Gallwch ddefnyddio’r cardiau i chwarae gêmau neu gallwch eu rhoi o gwmpas y tŷ neu’r ystafell ddosbarth fel atgoffâd.

Lefel: dysgwyr ifanc
Cyhoeddwr: Dref Wen
Dyddiad: 2003