Y cwrs cenedlaethol newydd ar gyfer oedolion sy’n dysgu’r Gymraeg ar lefel Uwch 1 (B2). Mae’r llyfr i’w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae’r cwrs yn datblygu’r pedair sgil iaith – siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando. Mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.

Dyma’r llyfr ar gyfer y cwrs yn Ne Cymru.

Lefel:  Uwch

Cyhoeddwr:  Y Ganolfan Dysgu Cymraeg

Dyddiad:  2019