Profwch eich gramadeg Cymraeg gyda 2,000 o ymarferion wedi’u graddio yn y llyfr hwn. Yn cynnwys tasgau megis cyfieithu, treiglo, llenwi bylchau, newid i’r negyddol a’r lluosog, newid pwyslais, cywiro gwallau a dewis geiriau. Gallwch ddefnyddio’r llyfr hwn ochr yn ochr â Cymraeg Da, neu ar ei ben ei hun. Mae’r atebion i gyd yn y cefn.

Hefyd ar gael: Welsh Rules (Fersiwn Saesneg o Cymraeg Da)

Lefel: Canolradd ac ymlaen
Awdur: Heini Gruffudd
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyddiad: 2013