Llyfr 1:  Lleoedd Newidiol

Llawlyfr sy’n ymateb yn llawn i ofynion arholiadau Daearyddiaeth TAG Uwch Gyfrannol a Safon Uwch CBAC. Cyflwynir yr wybodaeth angenrheidiol a cheir crynodeb byr ar ddiwedd pob uned. Atgyfnerthir dealltwriaeth y myfyriwr drwy gyfrwng yr adrannau ‘Cymorth i’r arholiad’, ‘Prawf gwybodaeth’ ac ‘Atebion’.

Lefel: Lefel A (UG a U2) / CBAC

Awdur: David Burtenshaw

Cyhoeddwr: Atebol

Dyddiad: 2017