Cyfres o lyfrau i blant am anturiaethau Miss Prydderch a’i dosbarth o ddisgyblion ar eu carped hud. Dewiswch bob llyfr ar wahân, neu’r gyfres lawn, o’r rhestr isod.

Oedran: 8-11

Awdur: Mererid Hopwood

Cyhoeddwr: Gomer

Dyddiad: 2017-2018