Geiriadur cyfoes angenrheidiol ar gyfer pawb sy’n defnyddio neu’n dysgu’r Gymraeg.

Mae’r geiriadur hwn yn cynnwys dros 43,000 o gofnodion sy’n diffinio ystyr geiriau Cymraeg yn Gymraeg, ynghyd â’u cyfystyron a geiriau Saesneg cyfatebol ar ddiwedd pob cofnod, ymadroddion a phriod-ddulliau, termau arbenigol, geiriau ac ymadroddion estron, brawddegau enghreifftiol, arweiniad gramadegol ar sut i ddefnyddio’r geiriau, gan gynnwys treigladau, patrymau rhedeg berfau ac adran Saesneg – Cymraeg sy’n ateb y cwestiwn ‘Beth yw’r gair Cymraeg am…?’

 

Lefel: Uwch ac ymlaen

Awduron: D. Geraint Lewis a Nudd Lewis

Cyhoeddwr: Gomer

Dyddiad: 2016