Mae’r gyfrol hon yn cynnwys dros 12,000 o ymadroddion idiomatig yn y Gymraeg a’r Saesneg i’ch helpu i’w deall ac i’w defnyddio gydag hyder.

 

Prif-nodweddion:

  • Cyfieithiadau clir a brawddegau enghreifftiol
  • Geiriau allweddol wedi’u haroleuo ar gyfer pob idiom er mwyn i fyfyrwyr gael hyd iddynt yn hawdd
  • Yn gynnwys idiomau sy’n hawdd i’w cyfieithu ac ymadroddion sy’n fwy anarferol, er enghraifft: taten yn ei hosan, cyw melyn olaf, mae croen ei thin ar ei thalcen!
  • Y cydymaith hanfodol ar gyfer siaradwyr a dysgwyr y Gymraeg

 

Lefel: Uwch ac ymlaen

Geiriadwyd gan: Alan Rhys Cownie

Cyhoeddwr: Gwasg Prifysgol Cymru

Dyddiad: 2015