Cyfrol werthfawr gan yr awdur profiadol Stephen Doyle a ardystiwyd gan CBAC. Cynigir cefnogaeth ddibynadwy o safon uchel ynghyd ag arolwg o bob elfen o fanyleb Mathemateg Gymhwysol Lefel Uwch Gyfrannol, er mwyn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau myfyrwyr wrth iddynt anelu at lwyddiant. Cynhwysir adran atebion er mwyn gwirio gwaith yn gyson ac ymarferion arholiad er mwyn mireinio sgiliau arholiad.

Lefel: UG (CBAC)

Awdur: Stephen Doyle

Cyhoeddwr: Illuminate Publishing

Dyddiad: 2018