Ymunwch â Smot am ddiwrnod prysur, yn brysur iawn o amser codi i amser gwely, wrth iddo gael amser braf yn y feithrinfa, yn y parc ac yn chwarae gartref. Mae anturiaethau beunyddiol Smot yn llenwi tudalennau’r llyfr bwrdd hwn sydd ar ffurf ci bach.

Oedran: 0-3

Cyhoeddwr: Gomer

Dyddiad: 2018