Wedi’i ysgrifennu gan awdur ac arholwr Addysg Gorfforol profiadol, mae’r llyfr hwn wedi’i gynllunio i arwain myfyrwyr drwy’r cwrs, a’u helpu i baratoi ar gyfer eu harholiadau. Mae’r llyfr yn cefnogi Uned 1: Cyflwyniad i Addysg Gorfforol ac yn darparu nodiadau defnyddiol a chwestiynau arholiad enghreifftiol.

Lefel: TGAU (CBAC)

Awdur: Sean Williams

Cyhoeddwr: Illuminate Publishing

Dyddiad: 2018