Cyfeirlyfr unigryw ar gyfer dysgwyr i gyd-fynd â’r cwrs Welsh for Parents.

Mae’r llawlyfr wedi’i ddylunio i gael ei adael yn agored ar fwrdd y gegin ac mae’n llawn iaith bob dydd ddefnyddiol. Mae enghreifftiau i’w copïo os ydych eisiau ysgrifennu cerdyn diolch neu lythyr at athrawon neu ffonio’r ysgol i esbonio absenoldeb. Mae’r llyfr yn rhoi grwpiau o eirfa a llawer o enghreifftiau o bethau rydych yn gallu eu dweud yn hyderus wrth eich plant.

Lefel: Dechreuwr
Awdur: Lisa Jones
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyddiad: 2015