Mae’r seren lon yma yn un arbennig iawn, gan mai dyma’r tegan cyntaf yn y byd i gyd sydd yn canu caneuon Cymraeg i blantos a dysgwyr Cymraeg ledled y wlad ac yn bellach i ffwrdd!

Ymunwch â’r Seren Swynol™ a Dafydd Iwan ar eu taith fendigedig trwy Gwm Rhyd y Rhosyn, a chewch ddarganfod digonedd o ryfeddodau trwy ganu a dawnsio i’r pum cân ganlynol o’r Cwm:-

  • Het Tri Chornel
  • Mi Welais Jac y Do
  • Mynd Trot Trot
  • Y Gwcw
  • Dacw Mam yn Dŵad

Fe welwch 5 botwm lliwgar ar y Seren a fydd yn eich arwain at yr uchod. Sgwn i a fyddwch chi a’ch plant yn gallu dyfalu pa fotwm sydd yn gysylltiedig â phob cân?

Oedran: 0-3+

Gwnaethpwyd gan: Si-Lwli Cymru