Golygiad newydd o Ymarfer Ysgrifennu Cymraeg a gyhoeddwyd yn gyntaf ym 1977. Adnodd pwysig a phoblogaidd i athrawon ysgolion uwchradd, myfyrwyr coleg a chyfieithwyr. Mae’r fersiwn diwygiedig hwn i’w groesawu gan ymgeiswyr wrth baratoi ar gyfer eu harholiadau ac eraill sydd am wella’u Cymraeg ysgrifenedig.

Lefel: Uwch
Awdur: Gwyn Thomas
Cyhoeddwr: Y Lolfa
Dyddiad: 2015