The latest album by the Pwllheli born singer-songwriter, Al Lewis.

Tracks:

  1. Heno yn y Lion
  2. Ela ti’n iawn
  3. Cân di bennill
  4. Teyrnas ddiffaith (gyda Gwyneth Glyn)
  5. Esmeralda
  6. Synnwyr trannoeth
  7. Pethau man
  8. Salem yn y wlad
  9. Gwlith y wawr
  10. Heulwen o hiraeth (gyda Sarah Howells)

Label: Al Lewis Music

Date: 2014