Cludiant

Mae pob archeb yn costio £3 am gludiant, i unrhywle yn y Deyrnas Unedig.

Rydym yn anfon eich archebion trwy’r Post Brenhinol, fel arfer bydd hyn fel ail ddosbarth ac felly yn cymryd 2-3 diwrnod. Am archebion ysgafn byddwn yn defnyddio dosbarth cyntaf. Gall archebion trwm iawn gael eu hanfon gyda chludiwr arall.

Os ydych chi angen eich archeb erbyn dyddiad arbennig, nodwch hynny gyda’ch archeb.

Mae croeso i chi gysylltu gyda ni os oes gennych chi unrhyw gwestiynau – jo@cantamil.com